İşyeri Açma ve Çalışma Belgeleri

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-  Başvuru formu (1. OSB’den alınacak.)
2- Çevre etki değerlendirmesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği, değerlendiriliyor ise ÇED olumludur belgesi veya ÇED’e tabii değildir belgesi
3- İtfaiye Raporu
4- Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak Çevre İzni veya Muafiyet belgesi. (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
5- Sorumlu müdür sözleşmesi
6- Yapı kullanma ve inşaat ruhsatı
7- İçme ve Kullanma suyu analizi (bakteriyolojik ve kimyasal)
8– İş Akış şeması ve sözel anlatımı
9- Kapasite Raporu ( 1. Sınıf İşletmeler için çevre kirlenmesini önlemek amacı ile alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbüsçe verilen taahhütname.)
10- Bölgemizden alınacak olan atıksu kalite kontrol izin belgesi.
11– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı (Bilecik 1 .OSB ye yatırılacak)

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU

GÖRÜNTÜLE

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

GÖRÜNTÜLE

OSB FİRMALARININ İŞÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN - OSB KİMLİK BİLDİRİM BELGESİ

İNDİR