Atıksu Arıtma Hizmetleri


Atıksu Arıtma Hizmetleri

Bölgemizin topoğrafik yapısının uygun olmaması sebebi ile 2009 yılı içerisinde farklı alanlarda terfi hatları oluşturulmuş ve devreye alınmıştır. Firmaların atıksu deşarjları parsel rögarlarından ana hatlar vasıtası ile 6 adet terfi merkezinde toplanmakta ve en son Terfi Merkezi 4 ve Terfi Merkezi 6’da bulunan pompalar vasıtası ile arıtılmak üzere merkezi atıksu arıtma tesisine basılmaktadır.

Bölgemizin merkezi atıksu arıtma tesisi inşaatına 2008 yılında başlanmış, 2009 yılında inşaat, elektrik, elektromekanik üniteleri de tamamlanarak devreye alınmıştır. Arıtma tesisinin maksimum kapasitesi 5.500 m³/gün olup, nihai kapasite ise 4.750 m³/gün olarak projelendirilmiştir. Arıtma tesisinin işletim prosesi fiziksel+kimyasal+biyolojik olarak tasarlanmıştır. Arıtma Tesisine 14/11/2013 Tarihinde Çevre İzni alınmış ve 20/09/2018 Tarihinde Çevre İzni yenilenmiş, işletme hakkı taşeron firma olan Çevre Yapı  Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne devredilmiştir. Arıtma Tesisinde firmaya ait 1 Çevre Mühendisi, 6 İşçi ve Bölgemiz adına çalışan 1 Çevre Mühendisi ile işletilmektedir. 2014 yılı 2. Ve  6. aylık dönemde Bölgemiz firmalarının atıksu parsel rögarlarına debimetre ve numune alma tankları kurulumu için gerekli olan fizibilite çalışmaları yapılmış, bu çalışmalar sonucunda arıtma tesisimizin işletme maliyetleri firmaların oluşturduğu atıksu miktarına ve kirlilik yüklerine göre hesaplanarak aylık periyotlar dahilinde sanayi bölgemiz içerisindeki katılımcılara yansıtılmaktadır. Çevre Kanunu 29.madde ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak işletilen arıtma tesisimiz elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar olan elektrik enerji teşvikinden yararlanmaktadır.  Bölgemiz Atıksu Arıtma Tesisinin günümüz teknolojisine ve verimine uyum sağlayabilmesi için revizyonuna başlanmıştır. Revizyon yapım işi devam etmektedir.