Duyurular

logo
Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Başkanlığımız Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün broşürleri.

Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Başkanlığımız Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün broşürleri

Görüntüle Görüntüle

logo
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GENEL AYDINLATMA METNİ

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi, kişisel verilerinizi işlenmesi sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Veri Sorumlusu’dur. Bu kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10. maddesinin gereği olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Görüntüle

logo
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA

İş bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır), Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (“Müdürlük”) tarafından işletilen www.bilosb.org internet sitesini kapsamakta olup müdürlüğümüzün faaliyetlerinin en iyi bir şekilde yürütülebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca çerez kullanımına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Görüntüle

logo
BİLECİK1.OSB KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi hedeflemiştir. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, Bilecik 1. OSB tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, sekmede bulunan dosyadan bilgi edinebilirsiniz.

Görüntüle

logo
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumluluğu sıfatıyla Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Görüntüle

logo
Burs Başvuru Formu

Burs Yönergesi kapsamında yalnızca Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşik firmalarında çalışan ailelerin çocuklarına karşılıksız öğrenim bursu verilmektedir. Aşağıda indirimi sağlanabilen form kapsamında öğrenciler burs değerlendirilmesine alınarak, değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanırlar.

Daha fazla bilgi Formu İndir

logo
KOSGEB AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, İşletmeleri ve girişimciliği…

Formu Görüntüle