Su Üretim Hizmetleri

Su Üretim Hizmetleri

Bölgemizin su üretimi derin kuyulardan TM-1 kot 246 metreden TM2 kot 479 metreye Ø508 mm çelik boru hattı ile 1.896,5 m. mesafedeki Terfi-2 merkezine terfi ettirilmektedir. TM2 kot 479 m Ø508 mm çelik boru hattı ile Kotu 677 m olan, 3.768 m. mesafedeki Beşiktaş transfer deposuna ulaşmaktadır. Beşiktaş transfer deposundan Ø500 mm’lik asbest boru hattı ile 4.310 metre mesafedeki kotu 649 metre olan ana depoya ulaşmaktadır. 5.000 m³’lük ana depo ile Organize Sanayi Bölgemiz arasındaki mesafe 720 metre olup, Ø450 mm asbest  boru hattı ile ana şebeke hattına cazibe ile beslenmektedir.  Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgemizin su ihtiyacı İstasyon Mevkiinde bulunan 6 adet su kuyusundan karşılanmaktadır.

Bölgemizce terfi hatlarının daha düzenli ve sistemli çalışmalarının sağlanması, arızaların zamanında tespiti ve önlenmesi, depo seviyelerin 7/24 izlenmesi, işletme giderlerinin azaltılması için Bölgemize Scada ve otomasyon projesi ve yapım işi tamamlanarak, 2015 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. Günümüz itibari ile sistem sorunsuz çalışmakta olup, gerekli verim alınmaktadır. Bölgemizin 2019 yılı  Ortalama Aylık Su Tüketimi 139.233 m3’tür.