İşyeri Açma ve Çalışma Belgeleri

İşyeri Açma ve Çalışma Belgeleri

Bölgemiz sınırları içerisinde maliki bulunan firmaların başka bir firmaya kiralama yapılması istendiğinde;

Kiralamanın olabilmesi için OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin katılımcı tanımında yer alan “OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı,” özellikleri sağlamaları,

Kiraya vererek üretim faaliyeti sürdürmek için ilgili meri mevzuatta geçen kiracı tanımında “Katılımcının tesisini, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde kiralayan gerçek veya tüzel kişi” şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna ilişkin OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesinde yer alan ve faaliyetine izin verilmeyen tesislere Bölgemizce onay verilememektedir.

Mevcut faaliyete başlanmadan önce kiracı olarak faaliyette bulunulması halinde OSB Uygulama Yönetmeliğinin 63. Maddesinde yer alan şartları ve gerekli olan belgeleri düzenleyerek Bölgemize başvurmanız gerekmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyete başlamadan önce hazırlanması gerekli olan belgeler ektedir.

Taahhütname (Tesisi Kiralayan Katılımcı İçin)

Görüntüle

Taahhütname (Kiracı İçin)

Görüntüle

Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

Görüntüle

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Evrakları

Görüntüle

54. Madde Taahaütname

Görüntüle