Elektrik Dağıtım Hizmetleri

Elektrik Dağıtım Hizmetleri

Bölgemizin elektrik enerji havai hatları 1983 yılında tamamlanmış olup, 20 MVA elektrik enerjisi Bölge içinde 16 adet trafo merkezinden tüm firmalarımıza dağıtımı gerçekleştirilmektedir. 09.11.2007 Tarih ve ED-OSB/1366-1/986 Lisans No ile EPDK tarafından Bölgemize dağıtım lisansı verilmiştir. Bölgemiz içerisinde yer alan tüm Trafo merkezlerinin toplam güç kapasitesi 68.680 KwA’dır. Organize Sanayi Bölgemizin OG-AG Havai Hatlarının ve Yeraltı Kablolarının İşletme, Bakım-Onarımı ile testlerinin yapılması, röle koordinasyonun sağlanması OSB Dağıtım Sisteminin başlangıç genel bakımının yapılması işleri taşeron firmamız olan  Meka Mühendislik Elektrik- Plan-ProjeTaahhüt-Trafo ve Kompanzasyon Sistemleri  firması ile sağlanmaktadır. 2013-2014 yılları arasında enerji altyapısında Bölgemizce yeni yatırımlar yapılmış olup, havai hatların büyük bir bölümü 1. Etap 2. Etap ve 3. Etap adı altında yeraltına indirilmeye devam etmektedir. Bu alt yapı işleminin bedelleri doğru orantılı şekilde katılımcılarımıza yansıtılmaktadır. Trafo merkezlerinde hücrelerin yapılandırılması, tadilatı bakım ve onarımı sürdürülmektedir. Şu ana kadar 1. Etap ve 2. Etap havai hatlar yeraltına alınmış olup, 3. ve sonuncu Etap kalmıştır. Bölgemizin 2019 yılı Ortalama Aylık Elektrik Tüketimi 7.033.608,667 Kwh’dır.