Lisanssız Elektrik Üretimi

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi bünyemizde Lisansız Elektrik Üretim Tesisi barındırmamaktayız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Daire Başkanlığınca 09.05.2013  tarihinde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna, bütün OSB’lere duyurulmak üzere aşağıdaki kararını göndermiştir.

“Kurumumuz tarafından lisanssız elektrik üretimine ilişkin ikincil mevzuat değişikliği çalışmalarına devam edilmektedir. Hukuki sonuç doğmasına mahal vermemek amacıyla Kurumumuz tarafından ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasına kadar, Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin işlem tesis edilmemesi gerekmektedir.”

Bu karar doğrultusunda ikincil mevzuat Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar beklenilmesi gerekmektedir.Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. İlgili Yönetmelik gereği aşağıda belirtilen belgelerle Bölgemize başvuru yapılması halinde gerekli işlemlerin başlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

–          Yönetmelik EK-1’de yer alan Lisansız Üretim Bağlantı Başvuru Formu.

–          Üretim Tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da  kiralama belgesi.

–          Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması.

–          Başvuru ücretinin ilgili şebek işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont.

BELGELERİ İNDİR